Προγεννητικός Έλεγχος

Με συγκεκριμένα εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας μπορείτε να πραγματοποιήσετε προγεννητικό έλεγχο δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.