Προγεννητικός Έλεγχος

Σε συγκεκριμένα εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας υπάρχει η δυνατότητα προγεννητικό έλεγχο δωρεάν ή σε προνομιακή τιμή, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.