Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Η οδική βοήθεια αναλαμβάνει την επι τόπου επισκευή όταν αυτό είναι εφικτό ή τη ρυμούλκηση του οχήματος σας στο πλησιέστερο συνεργείο της επιλογής σας είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω μηχανικής βλάβης.