Λειτουργία Φωτοβολταϊκής Μονάδας

Το πρόγραμμα καλύπτει τη φωτοβολταϊκή μονάδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας και περιλαμβάνει καλύψεις όπως Πυρκαγιά, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή, Βραχυκύκλωμα, Φυσικά Φαινόμενα και Αστική Ευθύνη.