Ιατρικές επισκέψεις και αιμοληψίες κατ’ οίκον

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα μετακίνησης, μπορείτε με το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας να εξασφαλίσετε ιατρικές επισκέψεις, αιμοληψία και νοσηλεία κατ’ οίκον σε προνομιακές τιμές.