Από τι εξαρτάται το κόστος της ασφάλειας μεταφορών;

Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος, οι πιο βασικοί είναι:

  • Το όριο ευθύνης
  • Το είδος των εμπορευμάτων
  • Τρόπος μεταφοράς