Ασφάλεια Υγείας

Φροντίζω το μέλλον ασφαλίζοντας το παρον.

Η φροντίδα όλων των μελών μιας οικογένειας και η εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών πρέπει να αποτελεί μέλημα κάθε νοικοκυριού. Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών μιας κοινωνίας, δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που δεν κατέστη εφικτή η «χρήση» του δικαιώματος αυτού.

Λόγω λοιπόν της αδυναμίας αυτής δημιουργήθηκαν προγράμματα ασφάλισης, τα οποία καλύπτουν ευρεία γκάμα γεγονότων και περιστατικών που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας και χρήζουν νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με μικρό κόστος εξασφαλίζεις την ποιότητα στην υγεία σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε προγράμματα νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικά ή συνδυαστικά.

Ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, η μέριμνα για την επιλογή ενός προγράμματος υγείας μας απαλλάσσει από το άγχος, γνωρίζοντας πως ό,τι κι αν συμβεί το παιδί μας θα βρεθεί σε καλά χέρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι η ασφάλιση υγείας προτιμότερο είναι να γίνεται σε μικρή ηλικία, όπου ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής – αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων- και τα ασφάλιστρα είναι πιο οικονομικά.

 

Γιατί το να φροντίΖω για το μέλλον όλων μας προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια στο παρόν μας.

Φρόντισε την υγεία τη δική σου και των οικείων σου δίνοντας σας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Για κάθε αιφνίδιο ή μη γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τη σωματική σας υγεία και ακεραιότητα, η ασφάλιση της θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη είτε αφορά περίθαλψη είτε αφορά διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρούς.

FAMILY PLUS από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Στο οικογενειακό πρόγραμμα δωρεάν τα 2 παιδιά

p
Ασφαλιζόμενο Ποσό
Το κεφάλαιο κάλυψης ανέρχεται στα 200.000€ ή στα 500.000€ Ετησίως. Στα οικογενειακά προγράμματα το κεφάλαιο κάλυψης αφορά όλα τα μέλη.
p
Θέσεις Νοσηλείας
Σε μονόκλινο (Α’ Θέση) ή δίκλινο (Β’ Θέση).
p
Απαλλαγές - Εκπιπτόμενο Ποσό
Το εκπιπτόμενο ποσό-απαλλαγή είναι μηδέν ευρώ (0 €) στα Δημοσία Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και χίλια ευρώ (1.000€) σε όλα τα λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

⇒ 100% κάλυψη εξόδων στην Ελλάδα στα ειδικά συμβεβλημένα, 90% στα μη συμβεβλημένα, στην Ευρώπη 70%, ΗΠΑ και Καναδά 50%, 100% κάλυψη εξόδων σε Δημόσια Νοσοκομεία
⇒ Διαδοχική Νοσηλεία, Χρήση δωματίου και τροφής κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισμένου
⇒ Συγγενείς – εκ γενετής παθήσεις
⇒ Επείγον Περιστατικό (Α’ Βοήθειες) έως 500€, Έξοδα για την επείγουσα υγειονομική μεταφορά
⇒ Ιατρικές αμοιβές, Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, Επίδομα τοκετού 600 ευρώ εφάπαξ
⇒ Νοσηλευτικές υπηρεσίες, Έξοδα για υπηρεσίες αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας, Έξοδα συνοδού
⇒ Χειρουργικές επεμβάσεις, Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης μοσχεύματος και ειδικών υλικών
⇒ Χημειοθεραπεία, ραδιοθεραπεία, ακτινοβολίες, Ρομποτική επέμβαση αποκλειστικά σε περίπτωση νεοπλασίας
⇒ Πλαστική Χειρουργική αποκατάσταση μαστών
⇒ Ενδοσκοπικές και επεμβατικές εξετάσεις. Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Υστεοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση, FNA Μαστού & Θυρεοειδούς, Οστεομυελική βιοψία, Διορθική Βιοψία Προστάτη
⇒ Μικρή περίοδος αναμονής από την έναρξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και συγγενών παθήσεων)
⇒ Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε προγράμματος και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία

Premium Νοσοκομειακό από την Eurolife

Ασφάλιση 4μελούς Οικογένειας – Ασφάλιση Παιδιού από 11€/μήνα

p
Ασφαλιζόμενο Ποσό
Το κεφάλαιο κάλυψης ανέρχεται στα 50.000€ ή στα 700.000€ Ετησίως. Στα οικογενειακά προγράμματα το κεφάλαιο κάλυψης αφορά όλα τα μέλη.
p
Θέσεις Νοσηλείας
Σε μονόκλινο (Α’ Θέση) ή δίκλινο (Β’ Θέση).
p
Απαλλαγές - Εκπιπτόμενο Ποσό
Επιλέξτε το εκπιπτόμενο ποσό με βάση τις ανάγκες σας. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ποσού, μηδέν ευρώ (0 €), πεντακόσια ευρώ (500€), επτακόσια πενήντα ευρώ (750€) και χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€).

⇒ 100% κάλυψη εξόδων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 80% στο εξωτερικό (πλην Ευρώπης, ΗΠΑ και Καναδά) και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά
⇒ 100% κάλυψη εξόδων σε Δημόσια Νοσοκομεία
⇒ Δαπάνες νοσοκομείου, Δαπάνες νοσηλείας μέρας (σε περιπτώσεις Ημερήσιας νοσηλείας το εκπιπτόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%)
⇒ Δαπάνες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου (δεν εφαρμόζεται το εκπιπτόμενο ποσό)
⇒ Δαπάνες μεταμοσχεύσεων
⇒ Αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων
⇒ Έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, Έξοδα προληπτικής μαστεκτομής
⇒ Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας
⇒ Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας, Έξοδα συνοδού
⇒ Δαπάνες ασθενοφόρου
⇒ Συγκεκριμένες εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις εντός νοσοκομείου
⇒ Ειδικά επιδόματα (επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα, ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, εφάπαξ χειρουργικό επίδομα), 750 ευρώ εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή
⇒ Ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (check up)
⇒ Μη υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης
⇒ Μικρή περίοδος αναμονής από την έναρξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και συγγενών παθήσεων)
⇒ Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις κάθε προγράμματος και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία

ΥΓΕΙΑ MAXIMUM ΑΠΟ ΤΗΝ INTERLIFE

Ασφαλίζεις και εξασφαλίζεις εσένα και την οικογένεια σου

p
Ασφαλιζόμενο Ποσό
Το κεφάλαιο κάλυψης ανέρχεται στα 30.000€ ή στα 60.000€ Ετησίως.
p
Θέσεις Νοσηλείας
Σε μονόκλινο (Α’ Θέση) ή δίκλινο (Β’ Θέση).
p
Απαλλαγές - Εκπιπτόμενο Ποσό
Εκπιπτόμενο ποσό 300 ευρώ / έτος με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 10% επί των δαπανών

⇒ 90% κάλυψη εξόδων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των επεμβάσεων ή θεραπειών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και των εξόδων παραμονής στην ΜΕΘ & ΜΑΦ
⇒ Ασφάλιση όλων των μελών της οικογένειας ή μόνο των παιδιών
⇒ Ελεύθερη Επιλογή Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Γιατρού
⇒ Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός νοσηλευτικού ιδρύματος
⇒ Κάλυψη δωματίου και τροφής έως 500 ευρώ/ημέρα
⇒ Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού
⇒ Παροχή ιατρικών συμβουλών
⇒ Χειρουργικό Επίδομα
⇒ Αμοιβές χειρούργου & αναισθησιολόγου
⇒ Εξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας εντός νοσοκομείου
⇒Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες
⇒ Αγορά & τοποθέτηση τεχνητών οργάνων
⇒ O.D.C (Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας) για θεραπείες ή επεμβάσεις
⇒ Δωρεάν Γενικό Αιματολογικό Check Up (περιλαμβάνει γενική αίματος & ούρων, τριγλυκερίδια, ΤΚΕ, σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, ηπατικό έλεγχο, SGOT, SPGT, γ-GT, σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα & διαγνωστικά κέντρα)
⇒ Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά (σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα για παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπεδικό, χειρουργό, παιδίατρο και παιδοχειρουργό)
⇒ Υγειονομική Μεταφορά (εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας με ελικόπτερο ή αεροπλάνο η ασθενοφόρο συνοδεία γιατρού)
⇒ Ετήσιο Οδοντιατρικό Έλεγχο μόνο με 10 ευρώ (έλεγχο στοματικής κοιλότητας & καθαρισμό για άνω των 14 ετών, έλεγχο στοματικής κοιλότητας & φθορίωσης για κάτω των 14 ετών)
⇒ Ετήσιο Οφθαλμολογικό Έλεγχο μόνο με 10 ευρώ (μέτρηση οξύτητας, τονομέτρηση με Goldman, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία)σμοειδή λυχνία)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KINDERCARE99 ΑΠΟ ΤΗΝ INTERLIFE

Για να είναι η υγεία των παιδιών μας πάντα προτεραιότητα

p
Ασφαλιζόμενο Ποσό
Το κεφάλαιο κάλυψης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000€ ανά γεγονός και ετησίως.
p
Θέσεις Νοσηλείας
Σε δίκλινο (Β’ Θέση). Δυνατότητα αναβάθμισης σε Α’ θέση με κόστος 100€/ημέρα.
p
Απαλλαγές - Εκπιπτόμενο Ποσό
Ισχύει απαλλαγή 300€ ανά νοσηλεία (με χρήση ταμείου δεν υπάρχει απαλλαγή)

⇒ Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές, Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Euromedica Θεσσαλονίκης, Ιασώ Παίδων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/κης σε Β’ Θέση έως 40.000 ευρώ / έτος
⇒ Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις για Επείγοντα Περιστατικά
⇒ Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
⇒ Μικρές Επεμβάσεις και Ιατρικές Πράξεις
⇒ Επείγοντα Περιστατικά σε παιδίατρο, παιδοχειρουργό, ωρλ, καρδιολόγο, ορθοπεδικό
⇒ Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις για παιδιά 30 ημερών έως 13 ετών με 30ευρώ σε επιμελητές και 50 ευρώ σε διευθυντές. Με 10 ευρώ σε Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό
⇒ Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις για παιδιά 14 ετών έως 25 ετών Δωρεάν στην Αθήνα
⇒ Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις για παιδιά 14 ετών έως 25 ετών με 10 ευρώ στη Θεσ/κη
⇒ Διαγνωστικές Εξετάσεις Δωρεάν έως 200 ευρώ για επείγοντα περιστατικά
⇒ Προνομιακό Τιμοκατάλογο για προγραμματισμένες εξετάσεις
⇒Έκπτωση 70% σε μικρές επεμβάσεις & ιατρικές πράξεις
⇒ Αμοιβές Χειρουργού, Αναισθησιολόγου, Βοηθού Αναισθησιολόγου και θεράποντα ιατρού άλλη ειδικότητας
⇒ Δαπάνες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας
⇒ Δαπάνες για Εξετάσεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία
⇒ Δαπάνες για χρήση ιατρικού υλικού
⇒ Δαπάνες για την αγορά και τοποθέτηση ειδικών υλικών
⇒ Δαπάνες για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες
⇒ Δαπάνες Ασθενοφόρου για μεταφορές εντός του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης
⇒ 24ώρο συντονιστικό κέντρο, 365 ημέρες τον χρόνο

TOP PLUS ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΕΤΤΑ

Πρόγραμμα Υγείας Φτιαγμένο στα Μέτρα σου

p
Ασφαλιζόμενο Ποσό
Το κεφάλαιο κάλυψης ανέρχεται στα 50.000€ ή στα 250.000€ ή στα 500.000€ Ετησίως.
p
Θέσεις Νοσηλείας
Σε μονόκλινο (Α’ Θέση) ή δίκλινο (Β’ Θέση) ή τρίκλινο (Γ΄ Θέση)
p
Απαλλαγές - Εκπιπτόμενο Ποσό
Επιλέξτε το εκπιπτόμενο ποσό με βάση τις ανάγκες σας, επτακόσια πενήντα ευρώ (750€), χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) και άνω.

⇒ 100% Κάλυψη Νοσοκομειακών Δαπανών σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό, 90% ΗΠΑ–ΚΑΝΑΔΑ (Ανώτατο ετήσιο όριο: 350.000 €), σε οποιαδήποτε χώρα εκτός ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ 100%
⇒ Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, Αμοιβή Αποκλειστικής Νοσοκόμας
⇒ Χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση μη απαίτησης αποζημίωσης, Επίδομα τοκετού έως 1800 ευρώ, Επίδομα Αποκατάστασης κατόπιν νοσηλείας
⇒ Έκτακτα Περιστατικά, ODC/ODS και ΜΕΘ/ΜΑΦ
⇒ Συγγενείς παθήσεις
⇒ Κάλυψη εξόδων πρόσθετων μελών και διορθωτικών συσκευών, Διαθλαστικών,Χειρουργικές επέμβασης για νοσογόνο παχυσαρκία, ακουστικής οξύτητας, ψυχολογικής υποστήριξης, λογοθεραπείας/εργοθεραπείας, εναλλακτικές θεραπείες
⇒ Check Up και Ειδικές προληπτικές εξετάσεις
⇒ Έξοδα αποκατάστασης μαστού
⇒ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
⇒ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 100% με ανώτατο όριο το 10πλάσιο του επιδόματος φυσιολογικού τοκετού
⇒ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ μέχρι την επόμενη επέτειο του συμβολαίου της ασφαλισμένης μητέρας.
⇒ ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Κάλυψη κατά 80% της αμοιβής ψυχολόγου, μέχρι 10 επισκέψεις ετησίως
⇒ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Κάλυψη κατά 80% των εξόδων, μέχρι 10 επισκέψεις ετησίως – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: Κάλυψη κατά 80% της αμοιβής του γιατρού, μέχρι 10 επισκέψεις ετησίως
⇒ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
⇒ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, Γαστροσκόπηση / Κολονοσκόπηση ανά διετία

AID ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΕΤΤΑ

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης για όλη την οικογένεια

p
Διαγνωστικές Εξετάσεις
p
Ιατρικές Επισκέψεις

⇒ Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
(α) Σε δίκτυο πολυϊατρείων (Αθήνα – Θεσ/νίκη – Πάτρα – Λάρισα) 10 €/επίσκεψη
(β) Σε πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων 20 €/επίσκεψη
(γ) Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων νοσοκομείων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) Δωρεάν
⇒ Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις
(α) Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν
(β) Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού:Τιμές Δημοσίου
⇒ Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
⇒ Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
⇒ Απεριόριστες Φυσικοθεραπείες 15 €/συνεδρία
⇒ Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check up) Δωρεάν
⇒ Οδοντιατρική περίθαλψη με εξασφάλιση χαμηλών τιμών μέσω πανελλήνιου δικτύου
⇒ Κάλυψη Διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία(σε συμβεβλημένες κλινικές) σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού με έκπτωση έως 50%

LIFE CARE ΑΠΟ ΤΗΝ INTERLIFE

Πλήρες Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

p
Διαγνωστικές Εξετάσεις
p
Ιατρικές Επισκέψεις

⇒ Ιατρικές Επισκέψεις απεριόριστες
⇒ ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά & προγραμματισμένα ραντεβού σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
⇒ 10€/επίσκεψη για προγραμματισμένα ραντεβού Πανελλαδικά σε Πολυιατρεία & Ιδιώτες Ιατροί
⇒ ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις έως 300€ για επείγοντα & Συμμετοχή 25% για προγραμματισμένες
⇒ ΜΟΝΟ για προγραμματισμένες εξετάσεις Συμμετοχή 15% με χρήση ΕΟΠΥΥ και Τιμές Δημοσίου χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ
⇒ ΔΩΡΕΑΝ Check Up-Αιματολογικό (ετήσιο)
⇒ Οδοντιατρικό(ετήσιο) Check Up με 10 €
⇒ Οφθαλμολογικό(ετήσιο) Check Up με 10 €
⇒ Check Up Γυναικών(ετήσιο) με 12€ για υπέρηχο μαστών, 22€ για ψηφιακή μαστογραφία, 12€ για κολπικό υπέρηχο, 12€ για τεστ ΠΑΠ
⇒ Check Up Ανδρών(ετήσιο) με 40€ για triplex καρδιάς & εξέταση γιατρού, 25€ για τεστ κοπώσεως, 10€ για υπέρηχο προστάτη, 10€ για PSA
⇒ Οδοντιατρική Κάλυψη έως 50% σε Οδοντιατρικά Κέντρα & Ιδιωτικά Οδοντιατρεία
⇒ Οφθαλμολογική Κάλυψη έως 50% σε Οφθαλμολογικά Κέντρα
⇒ Διαιτολόγος σε Συμβεβλημένο Δίκτυο 20€/επίσκεψη
⇒ Λογοθεραπείες σε Συμβεβλημένο Δίκτυο με ΔΩΡΕΑΝ η πρώτη αξιολόγηση & 20€/συνεδρία
⇒ Ψυχολόγος σε Συμβεβλημένο Δίκτυο με 25€/συνεδρία
⇒ Φυσικοθεραπείες σε Συμβεβλημένο Δίκτυο με 15€/συνεδρία
⇒ Εναλλακτική & Ολιστική Ιατρική σε Συμβεβλημένο Δίκτυο με 40€ η πρώτη επίσκεψη σε Ομοιοπαθητικό με 30€/επίσκεψη, οι επόμενες επισκέψεις & 25€/επίσκεψη σε Βελονιστή Ιατρό
⇒ Νοσηλεία κατ’ οίκον με Προνομιακές τιμές για επίσκεψη ιατρού

Online Προσφορά Ασφάλισης

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας διακρίνονται σε ισόβια και σε ετησίως ανανεούμενα.

Στα ισόβια προγράμματα, οι όροι και οι καλύψεις που συμφωνήθηκαν κατά το χρόνο υπογραφής του συμβολαίου δεν μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια ισχύς του.

Αντίθετα, στα ετησίως ανανεούμενα η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να καταργήσει το συμβόλαιο ή να τροποποιήσει τους όρους αυτού.

Το πλεονέκτημα των ετησίως ανανεούμενων είναι ότι προσφέρουν χαμηλότερα ασφάλιστρα από τα ισόβια προγράμματα.

Ενημερώσου για όλα τα προγράμματα ασφάλισης συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο προσωπικός σου ασφαλιστικός σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σου άμεσα.

Μεταβείτε στην Online τιμολόγηση, συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και λάβετε την προσφορά ασφάλισης άμεσα και γρήγορα στο e-mail σας.

Άμεση και Εύκολη Πληρωμή

Ο σύγχρονος τρόπος εξόφλησης του ασφαλιστηρίου σας, δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας μόλις σε 1′

Online Πληρωμή με την κάρτα σας
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και μέσω e-banking
Στα γραφεία μας με Μετρητά & Μηχάνημα POS
Εδώ θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση

 Άμεση, υπεύθυνη και προσωπική εξυπηρέτηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Προνομιακές τιμές με περαιτέρω εκπτώσεις έως 20% στην ασφάλεια Αυτοκινήτου, Κατοικίας.

Εκπτώσεις και προνόμια μη ζημίας, σε ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων και δυο ή περισσότερων οχημάτων της ίδιας οικογένειας.

Υπηρεσία διεκπαιρέωσης ζημιάς για εύκολη και γρήγορη αποζημίωση.

Συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος.

Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες του χώρου.

01.
ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ
02.
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
03.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ygeia
Στα πρόθυρα «ανακοπής» η Υγεία

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουν τα Δημόσια Νοσοκομεία στη χώρα μας είναι πολλές.  Τόσο η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όσο και τα υλικά και φάρμακα είναι…

paidiko programma ygeias blog
Ολοκληρωμένη Ασφάλεια Υγείας για παιδιά

Η εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως παράγοντα για την επιλογή της ασφάλειας υγείας που θα καλύπτει όλες μας τις ανάγκες. Ιδιαίτερα για…

athlimata
Ασφάλεια αθλητικών συλλόγων

Το να ασχολείσαι με ένα άθλημα είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, καθώς μέσω των αθλημάτων προάγονται αξίες και αρχές όπως η ομαδικότητα και η αλληλεγγύη. Πέραν όμως της ψυχικής καλλιέργειας…