Αστική Ευθύνη Εργολάβου

Προστάτευσε το έργο σου από κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με την ανέγερση του συνδυάζοντας τις καλύψεις που είναι κατάλληλες για σένα.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Ανέγερσης Οικοδομής

Εξασφάλισε τις οικονομικές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής που θα προξενήσει ζημιά σε τρίτους.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Όταν η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην καθημερινότητα της επιχείρησης σου είναι αναγκαία, εξασφάλισε την προστασία του για άμεση αποκατάσταση σε περίπτωση βλάβης.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Μηχανικές Βλάβες

Φρόντισε την άμεση αποζημίωση σου σε περίπτωση ζημιάς, ιδιαίτερα αν η δραστηριότητα της επιχείρησης σου βασίζεται σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Ασφάλεια Φωτοβολταϊκά

Προφύλαξε και εξασφάλισε τη βιωσιμότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχεις ή πρόκειται να εγκαταστήσεις.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Με τον αντίκτυπο των πράξεων μας στο περιβάλλον όλο και να μεγαλώνει, εξασφάλισε τις δαπάνες που θα χρειαστεί να καταβάλεις σε περίπτωση μόλυνσης του περιβάλλοντος από ατύχημα.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Παραγωγές-Εκδηλώσεις

Οι δαπάνες μιας παραγωγής είναι αρκετά μεγάλες και οι κίνδυνοι που την περιβάλλουν ακόμα μεγαλύτεροι, προστάτευσε την επιλέγοντας το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου.

Πακέτο ασφάλισης για τις ανάγκες σου

Σχεδίασε το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σου ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύψεις που χρειάζεσαι και διαμόρφωσε το ασφαλιστήριο σου όπως εσύ το θες.

Για άμεση εξυπηρέτηση
επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 97 07 047
Viber:
698 29 43 867
Email:
 info@insurancemotors.gr
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00