Ασφαλιστικά Προϊόντα

Ασφάλεια Σκάφους

Βασικό Πρόγραμμα
Σύμφωνα με τη νομοθεσία η μετακίνηση και η κυκλοφορία των σκαφών ή άλλων μέσων αναψυχής είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον είναι ασφαλισμένα και εναρμονίζονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι καλύψεις που παρέχονται στα σκάφη δεν διαφέρουν πολύ από των οχημάτων. Δηλαδή:

Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την αποζημιώση των επιβαινόντων ή των συγγενών αυτού σε περίπτωση θανάτου από πρόσκρουση, ναυάγιο ή άλλη αιτία.

Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την αποζημιώση των υλικών ζημιών των τρίτων ζημιωθέντων.

Η κάλυψη αυτή αφορά αποκλειστικά την απορρύπανση της θάλασσας ή της λιμναίας περιοχής την οποία ρύπανε το ασφαλιζόμενο σκάφος.

Το ύψος των ασφαλίστρων διαμορφώνεται από τα έτη κτήσης της άδειας χειριστού σκάφους, από τους ίππους της μηχανής για τα μηχανοκίνητα και τα μέτρα του σκάφους για τα μη μηχανοκίνητα.

27€
ετήσιο
Ασφάλεια Σκάφους έως 30 ίππους
49€
ετήσιο
Ασφάλεια Σκάφους έως 100 ίππους
37€
ετήσιο
Ασφάλεια Σκάφους έως 7 μέτρα
85€
ετήσιο
Ασφάλεια Σκάφους έως 15 μέτρα
01.
ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ
02.
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
03.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

error: Content is protected !!